courses and workshops

Basiscursus Hemostase

Op 19 april 2018 vond de basiscursus Hemostase plaats.
Download programma

Doelgroep:
Deze cursus richtte zich voornamelijk tot medisch laboratoriumtechnologen en assistenten klinische biologie.

Presentaties
Download de presentaties.

Voor vragen of verdere informatie kan U zich richten tot cursus@bsth.be

Wij hopen U in de toekomst opnieuw van harte te mogen verwelkomen op onze cursussen.

Het BSTH-team

© Copyright 2017 - Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis - All rights reserved.